شهردار ایذه از ساماندهی نقاط تاریخی ایذه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، سید حکمت موسوی مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان با حضور در جلسه “مهر و میراث” که در فرمانداری ایذه برگزار شد در جهت توافقاتی که با مجموعه شهرداری ایذه در چند روز گذشته داشت ابعاد مختلف همکاری را بیان کردند.

بررسی ثبت جهانی ایذه، ساماندهی عمارت اتابکان، تپه زبرجد، تپه سبز علی و همچنین اشکفت سلمان از مهمترین موضوعاتی بود که به بحث و تبادل نظر رسید.

علیرضا ره انجام شهردار ایذه با بیان این موضوع اعلام کرد: مجموعه شهرداری ایذه و اعضای شورا این آمادگی را داریم تابا همکاری میراث فرهنگی با ساماندهی نقاط تاریخی، شهرستان ایذه را به یک قطب گردشگری در کشور تبدیل کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی به همراه معاونین استان و کارشناسان ارشد، حسن نبوتی فرماندار شهرستان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ایذه و رئیس اداره راه و شهرسازی بازدید میدانی از این مناطق داشتند.

سپس جلسه جمع بندی در محل فرمانداری جهت اتخاذ تصمیمات لازم برگزار شد که در این جلسه مقرر شد احداث پارک و فضای سبز و همچنین بهسازی اماکن تاریخی بصورت مشارکتی توسط شهرداری ایذه، اداره راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و گردشگری انجام خواهد شد.