فرمانداری باغملک بر اساس عملکرد ارائه شده دومین فرمانداری خوزستان انتخاب شد.

بر اساس ارزیابی صورت گرفته فرمانداری شهرستان باغملک در شاخص‌های مختلف توانست حایز سطح بسیار عالی و رتبه دوم استان را در سال ۱۳۹۹ کسب کند.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، از سوی وزارت کشور، هر سال بر اساس شاخص های وزارتی و جداول و دستورالعملهای وزارتی و استانی، عملکرد فرمانداریهای گوناگون در سطح کشور، مورد ارزیابی و رتبه بندی عملکردی قرار می گیرند.

در سال ۱۳۹۸ فرمانداری شهرستان باغملک در خوزستان، رتبه نخست را احراز نموده و طبعا شایسته ی مقام اول در سطح استان و کشور است.

فرمانداری باغملک در سال گذشته (۱۳۹۹)نیز حایز سطح بسیار عالی و رتبه دوم در استان گردید که اخیرا به استانداری خوزستان ابلاغ گردیده است.

قطعا این جایگاه رفیع در استان و کشور نتیجه ی و برآیند شایستگی و اهتمام دکتر محمدنجاتی پور در مقام فرماندار و کارکنان زحمتکش آن فرمانداری است.