مراسم زنگ شهرستان و غبار روبی گلزار شهدا شهرستان ایذه با حضور مسئولین ایذه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، به مناسبت ۲۵ دی گرامیداشت روز شهرستان مزار مطهر گلزار شهدای شهرستان ایذه با حضور مسئولین شهرستان غبار روبی و عطر افشانی شد.

همچنین قبل از این برنامه زنگ روز شهرستان در مدارس ایذه نواخته شد.

صحبت های حسن نبوتی فرماندار ایذه در روز نواختن زنگ شهرستان
عکس : فیروز بیگلری