فرماندار ایذه با حضور در بخشداری مرکزی ضمن بررسی روند امور اداری و تکریم ارباب رجوع با کارکنان بخشداری و جمعی از دهیاران این بخش دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، حسن نبوتی در این بازید که بصورت سرزده صورت گرفت از واحد های مختلف بخشداری بازدید و با کارکنان، بخشدار و جمعی از دهیاران دیدار و درخصوص مسایل و امورات جاری گفتگو کرد.

حسن نبوتی فرماندار ایذه در این دیدار شنونده مشکلات چند دهیار بخش مرکزی بود و طی صحبتی که با حسن سبزعلی زاده بخشدار مرکزی خواستار جلسه روستاهای که مشکل نوسان برق دارد جلسه برگزار شود.

حسن سبزعلی زاده بخشدار مرکزی ایذه نیز ضمن خوش آمد به فرماندار و هیات همراه ضمن ارائه دغدغه و مشکلات برخی از روستاهای این بخش در خصوص افت ولتاژ برق و توسعه شبکه برق در روستاهای که مشکل دارد، بیان کرد.در ادامه مجید باقری، قریشوندی،سعیدیان، نظری، بیگلری دهیاران روستاهای کلدوزخ، اژگیل،راسفند، ناشلیل، سرکان علیا هلایجان به ارائه مشکلات روستاهای خود پرداختند.