فرماندار و دو بخشدار مرکزی ایذه و سوسن به همراه رئیس اداره گاز شهرستان از پروژه های گاز رسانی بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، حسن نبوّتی فرماندار ایذه به همراه حسن سبزعلی زاده بخشدار مرکزی ایذه، حسین مرادی بخشدار سوسن و احسان سرقلی رییس اداره گاز ناحیه ایذه، از پروژه های گاز رسانی در منطقه مَرغاب بخش مرکزی و بخش سوسن بازدید و روند اجرایی این پروژه ها بصورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نبوّتی در این بازدید اعلام کرد: پروژه گاز رسانی به ۵۴ روستا و چند نقطه سکونتگاهی و چندین طرح کشاورزی و دامپروری در منطقه مَرغاب بخش مرکزی با ۹۴ کیلومتر طول شبکه و اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد تومان بهمن ماه سال۱۴۰۰ آغاز و هم اکنون با اجرای حدود ۱۹ کیلومتر از طول شبکه، این پروژه با ۲۰ درصد پیشرفت، درحال اجراست و با برنامه ریزی صورت گرفته، تلاش می شود؛ در هفته دولت امسال، کار گازرسانی به حدود ۱۰ روستای پیرامون امام زاده سید صالح(ع) پایان یابد.

همچنین فرماندار شهرستان ایذه در بازدید از پروژه گازرسانی بخش سوسن اظهار داشت: پروژه گازرسانی به ۳۷ روستا وچندین نقطه سکونتگاهی و طرح های کشاورزی و خدماتی، با۸۰ کیلومتر طول شبکه و اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان تیرماه سال ۱۳۹۹ در بخش سوسن، آغاز و هم اکنون با اجرای حدود ۷۵ کیلومتر از طول شبکه و نصب ۱۰۰۳ انشعاب؛ کار گاز رسانی به ۱۴ روستا پایان یافته و ۴ روستای دیگر نیز در مرحله تست نهایی وبزودی گاز دار خواهند شد و در مجموع این پروژه نیز با حدود ۷۵ درصد پیشرفت، در حال اجراست.

نبوّتی همچنین در خصوص سایر روستاهای بخش سوسن، بیان داشت: پروژه ی دیگری تحت عنوان “پروژه تکمیلی گازرسانی سوسن” به طول ۴۲ کیلومتر کار مطالعه و طراحی آن صورت گرفته و اجرای آن به مناقصه گذاشته شده است و قرار است هفته ی آینده پاکت مناقصه جهت تعیین پیمانکار، بازگشایی گردد؛ وبا آغاز این پروژه کار گازرسانی به سایر روستاهای بخش سوسن ادامه خواهد یافت.

فرماندار ایذه در پایان از تلاش های آقای ایزدپناه نماینده محترم ایذه وباغملک درمجلس شورای اسلامی و دست اندرکاران شرکت گاز، برای تحقق پروژه های گازرسانی شهرستان ایذه، تقدیر نمود.