هوشنگ حاتمی مدیرمسئول پایگاه خبری و ماهنامه طلوع زاگرس طی پیامی ۱۷ مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت.

عاشورا عظیم ترین تولید رسانه‌ای تا ابد است

۱۷مراد ،روزخبرنگار ،یادآور اراده عظیم پیام رسانی مردان و زنانی است که در خط مقدم دفاع از مرزهای فکری وفرهنگی بر مدار حق ومبتنی بر واقعیت وحقیقت قلم می زنند و با گزارشگری واقع بینانه،صادقانه وشفاف مسیر حق را بر آیندگان روشن می کنند.ولی امسال روز خبرنگار متفاوت تر از سال‌های قبل است زیرا مصادف است با شهادت اباعبدالله الحسین(ع) وعاشورای حسینی که این تلاقی فرصت مناسبی است تا ابعاد این نهضت را از منظر رسانه ودر بستر رسانه مورد توجه قرار دهیم .حرکت ورفتار امام در ذات خود رسانه ای تا ابد خواهد بود،با تمام ویژگی های پیام رسانی و تاثیرات آن برمخاطب.ومن امیدوارم خبرنگاران با الگو قرار دادن اباعبدالله الحسین(ع) خاضعانه وبی ادعا همچون چراغی هدایت گر ومتواضعانه با هدف روایت حقیقت،بیرق آگاهی بخشی را بر دوش کشیده ودر راستای پاسداری وحراست از اندیشه‌های پاک از هیچ کوشش وتلاشی فروگذاری نکنند.ودر پایان از طرف خودم ومجموعه رسانه ای طلوع زاگرس روز خبرنگار را به تمام خبرنگاران زحمت کش و بی ادعای کشورم خصوصاًخبرنگاران محترم شهرستان ایذه تبریک عرض میکنم و امیدوارم در ادامه این رسالت خطیر موفق و سلامت باشند.

پایدار و سلامت باشید هوشنگ حاتمی مدیر مسئول ماهنامه طلوع زاگرس