هفت نفر از کوهنوردان ایذه موفق به صعود قله سبلان شدند.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، گروهی از کوهنوردان ایذه موفق شدند قله سبلان را فتح کنند.

اعضای کوهنوردان آوای کوهستان ایذه طی یک صعود موفق شدند قله ۴۸۱۱ متری سبلان استان اردبیل را فتح کردند.

این صعود به سرپرستی محمد شاه ولی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مشهدی غفار شهولی برگزار شد.

محمدشهولی، علی شهولی، سیاوش تیموری، فاطمه لیاقتی ،ماریامحمدی، پروین لیاقتی وحمیرا شهولی اعضای تیم کوهنوردی آوای کوهستان ایذه در این صعود بودند.