انتخابات هیئت رئیسه شورای شهرستان ایذه با انتخاب محمد داودی عضو شورای اسلامی شهر ایذه به عنوان رئیس شورای شهرستان ایذه انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان ایذه برگزار شد.

در این انتخابات محمد داودی عضو شورای اسلامی شهر ایذه با ۳ رای از ۴ رای اخذ شده برای یکسال بعنوان رئیس شورای شهرستان ایذه انتخاب شد.

در این انتخابات علیرضا خسروی که سال گذشته هم ریاست شورای شهرستان را برعهده داشت دیگر کاندید هیئت رئیسه بود.

گفتنی است: وظایف و اختیارات شورای شهرستان شامل ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان، نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شوراها در شهرستان، تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان، هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل‌وفصل مشکلات فی‌مابین شوراهای شهر و بخش در مواردی که قابل‌پیگیری قضایی نیست و نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های شوراهای بخش و شهر است.