جوان دهدزی موفق به چاپ رساندن کتاب سوم خود شد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، کتاب اول با نام علوم ارتباطات و فن آوری و کتاب دوم با نام شیوه فرزند پروری در تخصص کودکان که کتاب اول در سال گدشته و کتاب دوم امسال به چاپ رسیدند و در مقاطع تحصیلی دانشگاه های آزاد در دست تدریس هستند.

اماکتاب سوم هم با نام زندگی موفق با انتخاب سالم که مربوط به ازدواج و طلاق می باشد.

خلیلی در سال ۹۷ در دوره دکتری دانشگاه دولت آباد ورودی بهمن ماه پذیرفته شد ودر سال ۴۰۰۱ از رساله دکتری تخصصی خود دفاع کرد.

موضوع رساله ایشان مبانی و راهکار های علوم ارتباطات در درمانگاه ها و برقراری محیطی با کسب ک کار موفق بود که با نمره عالی قبول شد.

مدرس دانشگاه و رئیس هیئت ورزش‌های همگانی دزپارت عضو موسسه کودکان استثنایی دزفول مشاور و راهنما در مرکز مشاوره آینده گان روشن استان اصفهان فعال اجتماعی از جمله کارایی در روزمه فرشید خلیلی دهدزی دیده می شود.

  • منبع خبر : طلوع زاگرس