رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گزاری شورای اسلامی شهرایذه از تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری ایذه خبر داد.

محمد داودی در این خصوص گفت: در پرتو عنایت حق تعالی و باهمت و همدلی مجموعه خدوم مدیران شهری ،به مددحمایت ها و همراهی های سخاوتمندانه مردم فهیم و قدرشناس ایذه دومین تعرفه نامه عوارض محلی و هزینه خدمات شهری شهرداری ایذه در دوره ششم شورای اسلامی شهر برای اجرا در سال ۱۴۰۲ تدوین و پس از بررسی و اصلاحات لازم در صحن علنی شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در تدوین تعرفه سال۱۴۰۲ مطابق روال سال های اخیر ،توجه ویژه به شرایط نامطلوب اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم مورد توجه جدی تیم کارشناسی شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بوده و این امر مبنای عمل و تصمیم جمعی قرار گرفته است.

داودی در ادامه عنوان کرد: سعی بر این شده که صرف نظر از روند افزایش هزینه ها و تورم در بهای کالا و خدمات مصرفی شهرداری ها ارقام ریالی تعرفه با حداقل افزایش و در مواردی بدون افزایش تعیین شود.

محمد داودی رییس کمیسیون برنامه بودجه و سرمایه گزاری شورای اسلامی شهر ایذه در پایان گفت: حذف برخی از بندهای جرایم و عوارض مسبوق در تعرفه سال های قبل، در اجرای مصوبات و ابلاغیه های مراجع قانونی فرا دستی، از جمله هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و تسهیل امکان ساخت و سازو تولید مسکن در شهر از دیگر مشخصه های تعرفه عوارض محلی سال آتی می باشد.