فرماندار ایذه از پروژه احداث مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی آب شرب شهر ایذه بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، حسن نبوتی فرماندار ایذه از روند اجرایی پروژه احداث مخزن آب شرب شهر ایذه بازدید کرد.

فرماندار ایذه در این بازدید گفت: باتوجه به اینکه آب شرب شهر ایذه در وضعیت ناپایداری قرار دارد و مخزن آب فعلی باظرفیت ۵ هزار متر مکعب جوابگوی نیاز آب شرب شهر ایذه نیست؛ لذا با اقدام خوب دولت، از طریق سازمان آب وبرق خوزستان، عملیات اجرایی احداث مخزن جدید آب شرب شهر ایذه، باظرفیت ۲۰ هزارمتر مکعب(۴ برابر ظرفیت مخزن فعلی) در بهمن ماه سال جاری آغاز گردید.

نبوّتی در ادامه تصریح کرد: اعتبار این پروژه مبلغی بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان است و مدت زمان اجرای این پروژه عظیم بتونی طبق قرارداد مربوطه، ۱۵ ماه می باشد و اجرا وبهره برداری از این مخزن، کمک بزرگی به تامین و پایداری آب شهر ایذه خواهد نمود.