با حضور مهرداد محمدی دوست مدیرکل شیلات خوزستان مشکلات حوزه شیلات مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، حسن نبوتی فرماندار ایذه گفت: بادعوت از مهرداد محمدی دوست مدیرکل شیلات استان صبح روز جمعه از طرح های شیلات شهرستان ایذه بازدید و مشکلات حوزه شیلات مورد بررسی قرارگرفت.

عالی ترین نماینده دولت در شهرستان ایذه در این خصوص اظهار داشت : باتوجه به شرایط آب و هوایی، یکی از ظرفیت های شهرستان ایذه، پرورش ماهی ودیگر آبزیان است که البته برای توسعه شیلات در ایذه، نیازمند برنامه ریزی و حمایت فنّی ومالی اداره کل شیلات استان هستیم.

نبوتی ادامه داد: به منظور رسیدگی و رفع مشکلاتی که مانع توسعه شیلات در ایذه شده، از آقای محمدی مدیرکل جدید شیلات استان دعوت کردیم و طی بازدید، از مناطق مستعد بخش مرکزی و بخش سوسن شهرستان، ضمن معرفی ظرفیت ها بر رفع مشکلات این حوزه تاکید گردید.

حسن نبوتی فرماندار ایذه اظهار داشت: طی بازدیدهای به عمل آمده در نهایت تصمیماتی گرفته و ضمن آمادگی کامل فرمانداری ودستگاه های اجرایی مرتبط شهرستان، امیدواریم که اداره کل شیلات و سازمان آب وبرق خوزستان و همچنین بانک ها نهایت همکاری واهتمام لازم را برای رفع مشکلات توسعه ی شیلات در شهرستان ایذه بعمل آورده تا شاهد رونق تولید واشتغال در حوزه پرورش ماهی وآبزیان در ایذه باشیم.

۱- باتوجه به وجود چندین طرح گلخانه فعال وچاه کشاورزی با منابع آب مناسب، مقررگردید: اداره کل شیلات در راه اندازی،حوضچه های پرورش ماهی به صورت دو منظوره در حداقل ۳ تا از این طرح ها، بعنوان نمونه والگو ، نهایت همکاری وحمایت را ازصاحبان آنها بعمل آورده، بطوریکه تا اردیبهشت ۱۴۰۲ که فصل مناسب رها سازی ماهی است؛این ۳ طرح آماده وراه اندازی شوند.

۲- باتوجه به تعطیلی طرح نیمه تمام پرورش زالو در منطقه ی شمی اَنجه که درمراکز مختلف، کاربرد درمانی دارد؛ مقررگردید:کارشناسان اداره کل شیلات با باز نگری طرح توجیهی اولیه این پروژه ورفع ایرادات کارشناسی بانک عامل، زمینه جذب تسهیلات مربوطه را برای مجری طرح فراهم کرده تا به بهره برداری برسد.

۳-باتوجه به بررسی های بعمل آمد و تعیین زمینی به مساحت تقریبی ۵۰ هکتار از اراضی ملی در بخش سوسن برای اجرای طرح پرورش ماهی به روش متراکم وبرگشتی آب و اعلام اداره کل شیلات، مبنی بر مناسب بودن شرایط اقلیمی برای تولید ماهی خاویاری، لذا مقرر گردید:اداره کل شیلات، نسبت به مطالعه وتهیه طرح اولیه و برآورد دقیق حجم آب مورد نیاز این طرح، حداکثر تا پایان سال جاری اقدام کند؛تا با ارائه ی مطالعات وطرح تهیه شده به سازمان آب وبرق خوزستان، پیگیر تخصیص آب مورد نیاز و اخذ مجوز برداشت از رودخانه کارون باشیم.