فرماندار ایذه از استقرار پزشک زن در پزشکی قانون شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، حسن نبوتی فرماندار ایذه در گفتگویی عنوان کرد: رسیدگی به مشکلات اداره پزشکی قانونی شهرستان ایذه با حضور دکتر حسینی مدیرکل پزشکی قانونی استان برگزار شد.

وی گفت: یکی از مطالبات جدی شهروندان ایذه استقرار و حضور پزشک زن در پزشکی قانونی شهرستان جهت انجام معاینات پزشکی می باشد و عدم حضور پزشک زن، موجبات نارضایتی واعتراض مراجعین وخانواده های آنها را فراهم کرده بود.

فرماندار ایذه تصریح کرد: الحمدالله در این جلسه با تعاملی که بین شبکه بهداشت ودرمان شهرستان و پزشکی قانونی ایجاد گردید، مقررشد با تامین هزینه حق الزحمه پزشک زن از طرف اداره کل پزشکی قانونی استان، شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ، یک نفر از پزشکان مجرب زن را جهت همکاری در اختیار اداره پزشکی قانونی ایذه قرار دهد.

حسن نبوتی فرماندار ایذه در پایان اظهار داشت: برای رفع برخی از مشکلات ساختمان جدید اداره مذکور ازجمله گازرسانی ونیز ساختمان قدیمی در معرض تخریب، تصمیماتی اتخاذ وتعیین تکلیف گردید.