مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه از مسمومیت ۸۴ دانش آموز ایذه ای خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، بعد از اعلام مسمومیت دانش آموزان مدارس سمیه و خدیجه کبری ایذه و تاییدی مدیریت آموزش و پرورش، پایگاه خبری طلوع زاگرس با پیگیری از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ۸۴ نفر از دانش آموزان ایذه ای دچار مسمویت شدند.

علیرضا حرف شنو مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ایذه عنوان کرد: بعد از اعلام این خبر بلافاصله چندین دستگاه آمبولانس به دو مدارس سمیه و خدیجه کبری اعزام شدند و سریعا دانش آموزان مسموم را به بیمارستان شهدای ایذه انتقال داده شدند.

وی گفت: ۸۴ دانش آموز مسموم شدند که ۴۳ نفر از آنها به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند و ترخیص شدند.

حرف شنو تصریح کرد: سالن بحران اورژانس ایذه و سالن اورژانس تحت اختیار دانش آموزان قرار گرفتند تا سریعا به وضعیت دانش آموزان رسیدگی شود.

مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه افزود: خوشبختانه وضعیت عمومی دانش آموزان مساعد است و جای هیچگونه نگرانی نیست و دانش آموزانی که دسر به اورژانس رسیدن هم تحت درمان قرار گرفتند و وضعیت حالشان مساعد است.

پایگاه خبری طلوع زاگرس به صورت مدام پیگیر وضعیت حال دانش آموزان و شایعات در فضای مجازی مبنی بر افزایش تعداد مسمویت دانش آموزان ایذه ای را طبق آمار دریافتی رد کرده است و شهروندان از طریق پایگاه خبری رسمی پیگیر اتفاقات و حوادث شهر باشند.