رئیس اداره هواشناسی ایذه گفت: سال زراعی جاری 642.4 میلیمتر و از 629 میلیمتر میانگین بلند مدت هم عبور کردیم.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، مهدی اورکی رئیس اداره هواشناسی ایذه گفت: با توجه به بارندگی‌های اخیر از میزان بارندگی نرمال سال زراعی که ۶۲۹ میلیمتر است عبور کردیم و میزان بارش‌ها به ۶۴۲.۴ میلیمتر رسید.

اورکی در پایان با اشاره به مجموع میانگین بارش‌ها، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ایذه با ۳۳.۳ میلیمتر و شیوند با ۹ میلیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین بارش‌ها را ثبت کرده‌اند.