به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، طی حکمی سعادت سواری جوان شایسته ایذه ای به عنوان معاون و جانشین رئیس بهزیستی اهواز منصوب شد.  سعادت سواری که بیش‌از ۴ سال رئیس اداره بهزیستی ایذه بود و خدمات ارزنده و عملکرد قابل قبولی از خود بجای گذاشته حال باید تجربیات خود را در کلان شهر اهواز […]

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، طی حکمی سعادت سواری جوان شایسته ایذه ای به عنوان معاون و جانشین رئیس بهزیستی اهواز منصوب شد.

 سعادت سواری که بیش‌از ۴ سال رئیس اداره بهزیستی ایذه بود و خدمات ارزنده و عملکرد قابل قبولی از خود بجای گذاشته حال باید تجربیات خود را در کلان شهر اهواز به کار گیرد.