به گزارش پایگاه خبری‌ طلوع زاگرس، علی پناه میرزاپور( مکی پور) از پیشکسوتان کوهنورد ایذه و عضو باشگاه کوهنوردی طوفان متاسفانه به علت عارضه مغزی در بستر بیماری می باشد. وی که بازنشسته شبکه بهداشت و درمان ایذه می باشد در چند سال فعالیت خود در رشته کوهنوردی موفق به فتح قُلل دماوند، دنا، زردکوه، […]

به گزارش پایگاه خبری‌ طلوع زاگرس، علی پناه میرزاپور( مکی پور) از پیشکسوتان کوهنورد ایذه و عضو باشگاه کوهنوردی طوفان متاسفانه به علت عارضه مغزی در بستر بیماری می باشد.

وی که بازنشسته شبکه بهداشت و درمان ایذه می باشد در چند سال فعالیت خود در رشته کوهنوردی موفق به فتح قُلل دماوند، دنا، زردکوه، سبلان، کینو، کرکس، علم کوه، هزار و … شد، و در بیشتر صعود ها به عنوان راوی و راهنما گردشگران و کوهنوردان بود.

هوشنگ حاتمی مدیر مسئول و فیروز بیگلری سردبیر پایگاه خبری طلوع زاگرس برای سلامتی این پیشکسوت کوهنوردی آرزوی سلامتی می کند.