نیک به یاد داریم که اصناف و بازاریان در هشت سال دفاع مقدس علاوه بر حضور در جبهه ها، در پشت جبهه ها نیز حمایت های مادی و معنوی خود را از رزمندگان به نحو چشمگیری انجام دادند. در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب بنام ” تولید ،پشتیبانی ها مانع زدایی ها” نامگذاری گردید. […]

نیک به یاد داریم که اصناف و بازاریان در هشت سال دفاع مقدس علاوه بر حضور در جبهه ها، در پشت جبهه ها نیز حمایت های مادی و معنوی خود را از رزمندگان به نحو چشمگیری انجام دادند.

در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب بنام ” تولید ،پشتیبانی ها مانع زدایی ها” نامگذاری گردید. نقش و حضور و توجه ویژه به اصناف در توسعه و پیشرفت جامعه نباید نادیده گرفته شود. بازار و اصناف در کنار سایر عوامل توسعه می توانند نقش موثری در توسعه اقتصاد شهری داشته باشند.

نقش مهم بازاریان و اصناف در توسعه صنعت گردشگری بر همگان آشکار است.
قدرت بالای بازار در توسعه اقتصاد شهر، جذب توریسم، معرفی فرهنگ و آداب یک شهر و رونق اقتصاد شهری در نتیجه باعث پیشرفت یک شهر خواهد شد.

حمایت از اصناف موجبات برطرف شدن بخشی از مشکلات شهری و ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای شهر و رونق صنعت گردشگری و توسعه اقتصاد شهری می شود.

ساماندهی اصناف و هماهنگی با آنها که دارای پایگاه اجتماع بالایی نیز هستند از موفقیت های یک مدیریت شهری موفق است. اصناف، نمایندگان شهروندان در شهر و بازوی توانمند مدیریت شهری هستند که میتوان زمینه اعتماد سازی را از این طریق به وجود آورد .

  • نویسنده : فیروز بیگلری