سید کوروش سپهریان رئیس سابق اداره بیمه سلامت ایذه و باغملک و یکی از پیشکسوتان ورزش ایذه در رشته های دو و میدانی و کوهنوردی در یادداشتی به نقش شورای شهر در توسعه ورزش ایذه پرداخت.

سید کوروش سپهریان نمی دانم چرا وقتی صحبت از شورای شهر و شهرداری می شود عده ای تصور می کنند که کارشورای شهر و شهرداری فقط ساخت و ساز وکار های عمرانی است لذا مهندسین عمرانی همیشه خود رامدعی حضور در شورای شهر ونشستن بر صندلی شهرداری می دانند. این در حالی است که فقط ۱۰ درصد از وظایف شورای شهر پرداختند به امور عمرانی و ۹۰ درصد دیگرتوجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، هنری و سلامت شهروندان می باشد

اگر بر عملکرد شوراهای شهر ایذه از ابتدا تا کنون بنگریم به روشنی بی توجهی در امور اساسی شهروندان از جمله ورزش مشاهده می شود. اکنون سوال اساسی این است جایگاه ورزش در ادواره گذشته عملکرد شورای اسلامی چگونه بوده است.آیا شورای شهر و شهرداران تا کنون بستر های توسعه ورزش همگانی را در سطح محلات فراهم نموده است.


وقتی برخی از شهرداران گذشته در انجام رسالت ذاتی خود در توسعه ورزش همگانی نا موفق بوده است آیا انتظار حمایت از قهرمانان وباشگاه ها از شورای غیر تخصصی شهر معقول است.


اگر مروری به حمایت اعضای شورای شهر و شهرداران شهرهای دیگر داشته باشیم خواهیم دید ورزش در رتبه چندم قرار گرفته است هر چند که با احداث و راه اندازی چمن مصنوعی بی بی مریم حداقل مکانی برای ورزش برای منطقه بالای شهر مهیا کند اما باید در هر محله ای یک زمین چمن مصنوعی و بستر لازم را برای سایر رشته های ورزشی به خصوص برای ورزش بانوان که هیچگاه توجه خاصی به این دسته نشده، آماده کرد.

بی توجهی به نقش ورزش در توسعه شهری سلامت عمومی شهروندان را در ابعاد جسمی و روحی با مخاطره مواجه می سازد.اکنون که مدیریت شهری بسوی تخصصی شدن گام بر می دارد ضروریست تشکلات اجتماعی با مشارکت جدی خود در انتخابات شورای اسلامی شهر نسبت به معرفی و حمایت از کاندیدای واجد الشرایط در تحقق حقوق صنفی خود با قاطعیت پا فشاری کنند.


اگر انتخابات شورا ها همراه باشد با حضور نماینده همه صنوف وتشکلات اصلی جامعه قطعا عملکرد چنین شورای پس از چهارسال رشد و آبادانی شهر را در تمام ابعاد میسر می سازد.

اکنون وقت آن است که جامعه بزرگ ورزش در سایه تدبیر پیشکسوتان برای معرفی و حمایت از کاندیدای مورد نظر خود برای حضور در شورای شهر اهتمام جدیدی داشته و پس از انتخابات پیگیرمطالبات ضایع شده جامعه ورزش در ادوار گذشته شوراها باشند.

در ادامه و قسمت های ديگر در خصوص سایر مشکلات عمومی شهر در آینده پرداخته خواهد شد.