شهر را فقط به شکل کالبد و راه و ساختمان نمی‌بینند بلکه به روح آن هم توجه دارند؛ به‌همین‌ دلیل حضور زنان در شورای شهر می‌تواند خروجی مناسبی نسبت به دوره‌های قبل داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری‌ طلوع زاگرس: از زمانی که به تدریج اسم و رسم زنان در میدان های اجرایی و سیاسی به میان آمده است مدت زیادی نگذشته؛ روزهایی که نام یک زن در بین اسامی کاندیداهای دیگر قدری ناباورانه و تعجب برانگیز بود. این روند خوشبختانه با یک سیر صعودی ادامه پیدا کرد تا این که امروز تقریبا در اکثر رده ها شاهد حضور موثر و قدرتمند زنان  در عرصه های مدیریتی و اجرایی کشور هستیم.

طلا شهپری یکی از ۸ نفر از بانوان می باشد که همچون سه دوره قبل باز پای به عرصه انتخابات گذاشته است تا در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ایذه شانس خود را امتحان کند، وی که در دوره گذشته بیش‌از ۳۸۵۷ رای بدست آورده حال نسبت به دوره های گذشته با توجه به‌ تجربه و چهره شاخص و شناخته شده می تواند مستقیم راهی شورای شهر شود.

طلا شهپری کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ایذه در خصوص آیا حضور زنان در شورای شهر می تواند مفید باشد، معتقد است: نگاهی به شهر نشان می‌دهد زنان به عنوان نیمی از جامعه در رویکردهای شهری دخیل نبوده‌اند و این موضوعی است که نه تنها زنان بلکه همه شهروندان از آن ضربه می‌خورند.

وی می افزاید: زنان در پارلمان های محلی اغلب به جای این که نقش سرنوشت سازی داشته باشند به منفعل ترین حالت ممکن رفتار کردند و گاها تنها یک گزینه برای به اکثریت رساندن یک گروه و به اقلیت رساندن گروه دیگر بودند چرا که  اغلب در تصمیم گیری ها و مصوبات وزنه ای بودند که یا راضی می شدند در گروه حامیان قرار گیرند و مصوبه تصویب شود و یا در گروه مقابل و رد مصوبه را به دنبال داشته باشد.

وی تاکید کرد: این که بخواهیم با این موارد منکر توانمندی زنان در شورای شهرها و مدیریت های شهری شویم، کاری غلط انجام داده ایم اما تمام آنچه که مطرح شد نشانه هایی هستند که در جامعه زنان در انتخاب هایشان دقت بیشتری کنند.

شهپری ادامه داد:  این که یک زن فقط عضو شورا باشد، سبب برنامه ریزی برای حوزه بانوان نخواهد شد که چه بسا مردانی هم باشند که بسیار بیشتر از یک زن به فکر استفاده از توانمندی زنان و نقش آفرینی آنان در شهرها باشند؛ لذا اولین موضوع مطروحه در زمینه حضور زنان شناخت نیازهای آنان در شهر است که باید به آن جامه عمل پوشانده شود و دومین مسئله هم شناخت توانمندی جامعه زنان برای استفاده در شورا و شهرداری است.

وی تصریح کرد: این که زنان به چه معابر، پارک ها، کتابخانه، مراکز رفاهی و تفریحی نیاز دارند که باید شورا ایجاد کند و یا از سازمان های مختلف بخواهد که آنگونه که جامعه می خواهد ایجاد نمایند را خود قشر بانوان جامعه در بررسی وعده های کاندیداها مد نظر قرار می دهند؛ اما به نظر می رسد که استفاده از قدرت خلاقیت و تئوری پردازی زنان و سلایق آنها در شهرسازی و معماری شهری تا به امروز نادیده گرفته شده است.

با توجه به نظر سنجی ها در فضاهای مجازی از حال می توان گفت امسال شاهد ورود یکی از کاندیدای زنان به مجموعه شورای شهر باشیم و چه بسا آن فرد طلا شهپری باشد.

  • نویسنده : فیروز بیگلری