مهندس طلا شهپری کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ایذه در مقاله جدید خود به ورزش پرداخت

نمی دانم چرا وقتی صحبت از شورای شهر وشهرداری می شود عده ای تصور می کنند که کار شورای شهر و شهرداری فقط ساخت وساز و کار های عمرانی است لذا مهندسین عمرانی همیشه خود را مدعی حضور در شورای شهر و نشستن بر صندلی شهرداری می دانند.این در حالی است که فقط ۱۰ درصد از وظایف شورای شهر پرداختند به امور عمرانی و ۹۰ درصد دیگر توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، هنری و سلامت شهروندان می باشد.
اگر بر عملکرد شوراهای ایذه از ابتدا تا کنون بنگریم به روشنی بی توجهی در امور اساسی شهروندان از جمله ورزش مشاهده می شود. اکنون سوال اساسی این است جایگاه ورزش در ادواره گذشته عملکرد شورای اسلامی چگونه بوده است.آیا در ادوار گذشته (اگر مینی چمن بی بی مریم بختیاری را فاکتور بگیریم )تا کنون بستر های توسعه ورزش همگانی را در سطح محلات شهر فراهم نموده است. وقتی در ادوار گذشته در انجام رسالت ذاتی خود در توسعه ورزش همگانی ناموفق بوده است آیا انتظار حمایت از قهرمانان وباشگاه ها ایذه است.

اگر مروری به حمایت بر شهرهای مختلف داشته باشیم خواهیم دید ورزش در رتبه چندم قرار گرفته است. بی توجهی به نقش ورزش در توسعه شهری سلامت عمومی شهروندان را در ابعاد جسمی وروحی با مخاطره مواجه می سازد.اکنون که مدیریت شهری بسوی تخصصی شدن گام بر می دارد ضروریست تشکلات اجتماعی با مشارکت جدی خود در انتخابات شورای اسلامی شهر نسبت به معرفی و حمایت از کاندیدای واجد الشرایط در تحقق حقوق صنفی خود با قاطعیت پا فشاری کنند.

اگر انتخابات شورا ها همراه باشد با حضور نماینده همه صنوف و تشکلات اصلی جامعه قطعا عملکرد چنین شورا رشد و آبادانی شهر را در تمام ابعاد میسر می سازد.


اکنون وقت آن است که جامعه بزرگ ورزش در سایه تدبیر پیشکسوتان برای معرفی و حمایت از کاندیدای مورد نظر خود برای حضور در شورای شهر اهتمام جدیدی داشته و پس از انتخابات پیگیر مطالبات ضایع شده جامعه ورزش در ادوار گذشته شوراها باشند.

  • نویسنده : فیروز بیگلری