مدیرمسئول ماهنامه و پایگاه خبری طلوع زاگرس با صدور پیامی فرا رسیدن روز قلم را به اهالی فرهنگ تبریک گفت.

به گزارش پایگاه خبری طلوع زاگرس، هوشنگ حاتمی به‌ مناسبت فرارسیدن ۱۴ تیر، با صدور پیامی روز قلم را به اصحاب فرهنگ و قلم تبریک گفت.

به نام  خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند که اوج اندیشه آدمی است هم به جان آدمی و هم به قلم سوگند خورده است. جان آدمی از آن روی که خود صنع زیبای الهی است و به قلم زیرا با نوشتن شکوه جان انسان را عیان می‌سازد و راه تعالی او را نشان می‌دهد.


پاسداشت قلم، پاسداشت کسانی است که خود را وقف تعالی خود و دیگران می‌کنند و با نوشتن، چراغی را فرا روی نسل خود و آیندگان می‌افروزند.


اینجانب وظیفه خود می‌دانم روز قلم را به همه عزیزانی که هنوز و همیشه، عاشقانه جان در راه اندیشه نهاده‌اند و در این راه قلم می‌زنند، تبریک بگویم انشالله همیشه تندرست و برقرار باشید.